Αρχεία Ιστολογίου

Διαμαρτυρία για τη διαδικασία αποσπάσεων

Εικόνα

ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΑΠΟ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΣΕ Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Advertisements